Trắng News

Trắng News [SỐ ĐẶC BIỆT] - Kinh tởm với văn hóa và những câu hỏi ngày tết của người Việt.. Các thí sinh lên đường nhập ngũ | TRẮNG NEWS 999 | 13/02/2017 [SỐ ĐẶC BIỆT] - Hết hồn với khả năng chém Tiếng Anh của nhà văn Hải Dớ..|TRẮNG NEWS 999| 08/07/2017 [SỐ ĐẶC BIỆT] - Bản quyền ASIAD và câu chuyện quan hệ bừa nơi công cộng [SỐ ĐẶC BIỆT]...Minh Béo là ai trong con mắt của nhà văn Hoàng Hải....| TRẮNG NEWS 999 | 20/05/2017 [SỐ ĐẶC BIỆT]...Đàn ông phải làm gì khi bị phụ nữ cắm sừng...| TRẮNG NEWS 999 | 27/05/2017 [Trắng TV SỐ ĐẶC BIỆT] Cười Đau Bụng Khi Tuấn Tiền Tỉ & Hải Dớ Nhận Xét Về Việc Cải Cách Chữ Viết [SỐ ĐẶC BIỆT]-Chàng trai bị cắm sừng đau đớn chỉ sau 2 tuần đi bộ đội..| TRẮNG NEWS 999 | 15/07/2017 Đến hiệu trưởng còn lừa đảo | TRẮNG NEWS 999 | 18/02/2017 [SỐ ĐẶC BIỆT] - Jack Ma cũng chỉ là thằng nói phét Tắm Chuồng.....Phát minh mới mùa nước lũ | TRẮNG NEWS 999 | 16/12/2016 Trắng New 999 .Hết hồn với clip ôm cua, bó vỉa của dân chơi18 05 2017 Trắng New 999 Bình luận Tuấn tiền tỉ vụ 9 thanh niên Nguồn Trắng New 999 Phịch thủ......thánh ngủ cùng gái xinh | TRẮNG NEWS 999 | 02/12/2016 [SỐ ĐẶC BIỆT] - Sự thấu cảm trong mối quan hệ Nga Mỹ.. | TRẮNG NEWS 999 |27/06/2017 Flores hổ báo trước cửa nhà Huỳnh Tuấn Kiệt để thách đấu I TRẮNG NEW 999 I 19/07/2017